Zarząd Powiatowy PSL w Grodzisku Mazowieckim

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PSL

Jak wstąpić do PSL

Zgodnie ze statutem Polskiego Stronnictwa Ludowego członkiem PSL może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, o ile zostanie przyjęty do koła PSL zgodnie z przepisami statutu Stronnictwa.

więcej >

PSL TV

Specjalne strefy ekonomiczne instrumentem rozwoju regionów

We wtorek, 23 lipca br. Rada Ministrów wydłużyła okres funkcjonowania stref do końca 2026 r. W oparciu o efekty osiągnięte w ubiegłym roku, wydłużenie okresu przy obecnej słabej koniunkturze gospodarczej, powinno przynieść inwestycje rzędu 30 mld zł i ok. 20 tys. nowych miejsc pracy.

W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Ich łączny obszar na koniec grudnia 2012 r. wyniósł blisko 16 tys. ha. Strefy zlokalizowane są na terenach 146 miast i 210 gmin. Do końca 2012 r. przedsiębiorcy działający w strefach zainwestowali blisko 86 mld zł. i w wyniku tych inwestycji utworzyli ponad 186 tys. nowych miejsc pracy. W stosunku do 2011 r. skumulowana wartość inwestycji wzrosła o 6,2 mld zł, zaś liczba nowych miejsc pracy o 4,2 tys.

Komitet Rady Ministrów 25 lipca br. rekomendował Radzie Ministrów włączenie nowych terenów do strefy mieleckiej i kostrzyńsko - słubickiej. W przypadku strefy mieleckiej pozwoli to przede wszystkim na realizację oczekiwanej przez Szczecin inwestycji KSO o wartości ok. 300 mln zł, tworzącej 451 miejsc pracy. Inwestycja dotyczy produkcji stalowych fundamentów wielkogabarytowych dla morskich siłowni wiatrowych. W sumie, w przypadku obu stref, po wydłużeniu okresu funkcjonowania do 2026 r., szacujemy, że może powstać ok. 4 tys. nowych miejsc, przy inwestycjach ok. 1,4 mld zł.

Podjęcie decyzji przez Komitet Rady Ministrów otwiera możliwość zmiany granic kolejnych stref, których wnioski wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki w ostatnich miesiącach.

Oczekiwanym efektem powyższych zmian będzie utworzenie 27 tys. miejsc pracy oraz zainwestowanie 11 mld złotych.

Specjalne strefy ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie obszary kraju, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Celem funkcjonowania SSE jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez m.in. przyciąganie nowych inwestycji, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy.

Aby zobaczyć planowane w bieżącym roku poszerzenia (tabela) kliknij TUTAJ

Janusz Piechociński,

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Źródło: www.psl.org.pl