Zarząd Powiatowy PSL w Grodzisku Mazowieckim

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PSL

Jak wstąpić do PSL

Zgodnie ze statutem Polskiego Stronnictwa Ludowego członkiem PSL może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, o ile zostanie przyjęty do koła PSL zgodnie z przepisami statutu Stronnictwa.

więcej >

PSL TV

Święto Chleba w Żabiej Woli

Dożynki gminne w Baranowie

Oddaj się muzyce! I Ogólnopolski Fetting Festiwal w Baranowie

9 listopada 2013r. w Baranowie w kościele parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. po raz pierwszy spotkamy się w ramach Fetting Festiwal. Każdy z Was może wziąć w nim udział i wygrać duże nagrody.

Edmund Fetting był aktorem i wykonawcą utworów muzycznych, związany z telewizją, teatrem i Polskim Radiem. Wykonywał popularne piosenki filmowe. Zaśpiewał piosenkę „Ballada o czterech pancernych” oraz utwór „Przed nami Odra” pochodzące z serialu „Czterej pancerni i pies”. Piosenka „Nim wstanie dzień” z filmu „Prawo i pięść” została napisana specjalnie dla Edmunda Fettinga przez Agnieszkę Osiecką..Stworzył świetne kreacje teatralne, np. rola Hrabiego Henryka w „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego, Petersa w „Niemcach” Leona Kruczkowskiego oraz Fryderyka Chopina w „Lecie w Nohant” Jarosława Iwaszkiewicza. Zasłynął również kreacjami filmowymi, takimi jak np. rola Józefa Hallera w „Śmierci prezydenta” Jerzego Kawalerowicza, porucznika Kaplińskiego w „Zbrodniarzu i pannie” Janusza Nasfetera oraz tytułowy bohater w filmie „Lokis. Rękopis profesora Wittembacha” Janusza Majewskiego. W czasach okupacji niemieckiej przebywał na terenie gminy Baranów. Zainicjował on teatrzyk, który po zakończeniu działań wojennych zawiązał się na terenie Baranowa. W uznaniu działań, jakie podejmował gmina Baranów postanowiła zorganizować wydarzenie kulturalne poświęcone Edmundowi Fettingowi.

 

Celem festiwalu jest z jednej strony rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej, wyobraźni, kreatywności, doskonalenie umiejętności artystycznych oraz umożliwienie grupie ludzi mających wspólne zainteresowania wyjście ze swoimi talentami ku szerszemu audytorium, z drugiej stworzenie warunków do rozbudzania aktywności kulturalnej.

 

Fetting Festiwal to przedsięwzięcie jedyne w swoim rodzaju, a także wyjątkowe przede wszystkim z uwagi na otwartą i wieloaspektową formę.

Do wygrania są:

 

  • I nagroda w wysokości 5 000 zł,
  • II nagroda w wysokości 3 000 zł,
  • III nagroda w wysokości 2 000 zł.
Jak również nagrody rzeczowe dla każdego z uczestników. Aby wziąć udział wystarczy mieć więcej niż 14 lat i do 23 września wysłać zgłoszenie (do pobrania na www.fettingfestiwal.pl) wraz ze swoją interpretacją 2 piosenek z repertuaru, który wykonywał Edmund Fetting.

Rada Ministrów przyjęła nowe zasady udzielania wsparcia inwestorom

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski to główny cel uchwały zmieniającej „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020". Dokument przygotowany przez MG, Rada Ministrów przyjęła 13 sierpnia 2013 r.

Rozwiązania zaakceptowane przez RM dadzą szansę na skorzystanie z pomocy większej liczbie zarówno polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Dzięki temu wzrośnie ich innowacyjność i konkurencyjność na arenie międzynarodowej, a nasz kraj stanie się atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji.

Najważniejszą zmianą zaproponowaną w „Programie" jest obniżenie parametrów przyznawania wsparcia znaczącym projektom z 1 mld zł kosztów kwalifikowanych i 500 miejsc pracy do poziomu 750 mln zł i 200 miejsc pracy. Dopuszczalna będzie również kwota 500 mln zł przy stworzeniu 500 etatów.

Kolejnym atrakcyjnym rozwiązaniem, szczególnie dla regionów Polski Wschodniej, jest możliwość udzielania wsparcia inwestycjom produkcyjnym w powiatach o stopie bezrobocia poniżej 75 proc. średniej krajowej. MG proponuje, aby w tych miejscach mogły powstawać inwestycje gwarantujące 500 nowych miejsc pracy przy nakładach 500 mln zł lub 200 etatów i 750 mln zł.

Zwiększymy również o 4 proc. wsparcie dla projektów znacznie przewyższających minimalne parametry określone w „Programie". Pomoc otrzymają przedsięwzięcia o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln zł i 200 nowych miejsc pracy lub 500 mln zł i 500 etatach. Dotacji nie można jednak łączyć z inną pomocą regionalną z budżetu państwa, programami współfinansowanymi ze środków UE i zwolnieniami podatkowymi w SSE.

Z kolei dla sektora badawczo-rozwojowego minimalne koszty inwestycji spadną z 3 mln zł do 1,5 mln zł.

MG proponuje również wsparcie projektów B+R z tytułu kwalifikowanych kosztów inwestycji o wartości co najmniej 10 mln zł i tworzącej minimum 35 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Przedsiębiorca może otrzymać dotacje na przyfabryczną działalność B+R, np. wyposażenie laboratoriów czy zakup maszyn do testowania.

„Program" zakłada również 20 proc. premię na tworzenie nowych miejsc pracy oraz większe o 5 proc. wsparcie dla inwestycji realizowanych na terenie Polski Wschodniej.

Źródło: www.mg.gov.pl


PS.Lider, Nr 7/2013, już do pobrania!

Email Drukuj PDF

Kolejny numer bezpłatnej gazety informacyjnej PS.Lider Nr 7, 2013, jest już do pobrania!

Zachęcamy do lektury!

Strona 9 z 33